香港網絡大典
Advertisement
Pk demo

仆街真人示範(來自蘋果日報

仆街、也常寫成扑街,是一句很常用的廣東話粗俗詞之一,而其字眼界定是否屬於粗口甚具爭議, 平時常見於香港、廣東和海外唐人街等廣府話社區中。在香港,部分品格稍遜的中小學生、男女之間的閒聊、甚至MK人對話之中,「仆街」一詞的出現率是特別高的。相比起,「仆街」不涉及性器官,也沒有性暗示,甚至曾於香港部分電視劇集(如《十月初五的月光》、《流金歲月》、《城寨英雄》丶《果欄中的江湖大嫂》丶《逆緣》、《兄弟》)及部份電影(如《秋天的童話》、《誤人子弟》)中出現。

仆街亦可寫作為「PK」,意思相同;在中國內地、台灣,PK是解作Player Killing,即淘汰對方的意思。

說文解字[]

釋義[]

在廣東話中,「仆街」原為黑道用語,原意指有人仆卧在街道上,死在路邊而無人替其收屍,「仆街」一詞亦暗指眾叛親離或親信全被誅滅[來源請求]。現今鮮有人知道其原意,大部份人更以字面解之為「仆倒在街上」的意思。最初只有「仆街啦你!」一種用法[來源請求],後來才演成千變萬化,「仆街」一詞亦漸漸降級,淪為強調情感之用。

有趣的是,1970-1980年代的港產片,如《飛龍猛將》中成龍一句「你個仆街」和《雷洛傳》中,「仆街」一詞仍不在影視處限制一列。但在此詞逐漸失去黑社會色彩,也令更多人使用後,該詞反而更少在電影出現。而大部分有其他粗口的電影,都被列為三級片,而非2B級。

另一說法[]

以下說法未必有根據,可能純屬穿鑿附會。

五六十年代,香港有很多外國人,經常泡妞,當時娛樂較少,基本上外國人多有以下四種活動︰

 1. 窮人︰去公園郊遊
 2. 小康︰去看戲
 3. 較富有︰跳茶舞
 4. 富有人家︰打網球

一般用打網球去泡妞的人大都是有錢人,可惜偏偏這班有錢人最無本心,經常「趙完鬆」,弄到少女懷孕後又不肯負責任。所以廣大市民都十分憎恨這些以體育為名玩弄女性的有錢人,不過這些人大都是外國人,當時外國人在香港比較霸道,因此大家都不敢直接稱之「衰人」,於是用英文稱這些人作「sports guy」,中文即云「玩體育既人」。經常有家長向自己的女兒說︰「果個sports guy黎架,玩你架咋,女。」

讀音[]

「仆」字現代的標準讀音是fu6[1],但在這句髒話中,此字讀作puk7。此字《集韻》標音「普木切」,即取「普」字的聲母(今p-)、陰陽(今陰聲),再加「木」字的韻母(今-uk)、平仄(今入聲),合起來就是「puk、陰入聲」,與今日口語音「puk7」完全對應。

文法及應用[]

現時「仆街」一詞實際應用時,主要有四種意思:

 1. 指陷入絕境:今次/呢獲仆街啦!(這回壞了!
 2. 咒罵別人:仆街啦你!(你去死吧!
 3. 作名詞用,指特定的人:你係一條仆街。(你是一名混蛋
 4. 發洩用:仆你個街!(你這殺千刀的!

以下進一步介紹各詞型的運用:

作為名詞,多指一些品德很差或者做了壞事的人,有壞蛋或混蛋之意。例句:

你個仆街仲爭我十蚊幾時還呀?(你這個混蛋還欠我十塊,什麽時候還?

作為動詞,大多是黑心狠毒的咒罵。例句:

叫你做少少o野都唔掂,哎你仆街啦去!(小事情你都做不成,趕快去死吧!

作為形容詞,多是指事情很糟很難處理,或者形容很壞的人。例句:

果個仆街老細成日指東指西!我唔撈啦!(那混蛋老闆常常要我幹這幹那!我不幹了!
單o野搞到咁仆街,點收科呀?(事情弄得如此糟糕,該怎麽收拾?

其它用法[]

倒霉[]

仆街可以指自己或者他人運氣不好。例如:「他媽的豈有此理!」(註:「佢」字(他)可以泛指任何事物,包括自己的運氣。加入「臭」字或「臭花」純粹用來加重語氣,前者取材自「仆卧的那條街道是條很臭的街」,後者則取材自「臭化西」,但若用於發洩憤怒,這樣的加插便無實質意義了。)

罵人[]

仆街亦都經常用在罵人的時候。例如:

 • 咁都射唔入,雲尼斯杜萊你仆街喇!
(「這樣的球都射不進,雲尼士杜萊你去死吧!」。講此話的人投注足球時買了第一粒進球是雲佬射的,可偏就射不進。)

令人討厭的人[]

仆街亦可以用來指一個人是一個影響或者連累大眾的人,或者指一個令人討厭的人。例如:

 • 陳仔正仆街嚟㗎,居然俾咁多功課,點打機呀?
(「陳老師真討厭,給我們這麽多作業,還有得打電玩嗎?」,句中強調了陳老師給的作業太多,使到學生們覺得他扼殺了他們課餘玩遊戲機的時間。)
 • 董建華真係一條仆街嚟㗎!成日得個講字!
(「(特首)董建華有够爛,只會説不會做。」,此句強調了董先生的庸碌無能。)

諧音及變種[]

由於「仆街」一詞具侮辱性,在不少網絡社群視為禁忌用語,遂出現多種婉轉語。

常用[]

趴街[]

意思與「仆街」相同,「趴」指身體向下倒伏,粗俗程度較「仆街」為輕。(註:趴街亦是Planking的譯語,是指一種在2010年起流行的攝影技巧。)

PK[]

英文化的粗口,源於其英文譯音Puk Kai。


近音[]

福佳[]

源自《福佳始終有你》的改編歌目,創作此詞的林忌,為了讓大眾都能欣賞這首改篇歌目,便用了諧音「福佳」代替。

覆機[]

「覆機」(fook gei),「福佳」(fook gai)的衍生詞彙,見於亞洲電視節目《香港亂噏》。

曲街/曲佳[]

「曲」為「僕」字的諧音,而香港紅磡有一街道名為曲街Cooke Street),後來被部分網友惡搞,使其成了「仆街」的替代字。

百佳[]

因為香港超市集團之一的百佳,其英文譯音為Pak Kai,首字母與「仆街」相同。


英語諧音[]

教皇的人(Pope's Guy)[]

網絡新詞及委婉語,並不普及,取自英文「Pope's Guy」讀音,和廣東話「仆街」相近。

貧窮的人(Poor Guy)[]

網絡新詞及委婉語,取自英文「Poor Guy」讀音,和廣東話「仆街」相近,出自黃毓民

Pop Guy[]

字面上是及得上潮流的人,其實英文「Pop Guy」發音也和廣東話的「仆街」相近。

國語諧音[]

不該[]

「不該」的國語讀音(bù gài)讀起來和廣東話的「仆街」相近,出自黃毓民

鋪蓋/破蓋[]

「鋪蓋」的國語讀音(pù gài)及「破蓋」的國語讀音(pò gài),讀起來和廣東話的「仆街」相近。

其他[]

仆街(音:付街)[]

「仆」同字不同音,故意讀仆的另外一個讀音取代。

Hi Hi[]

網絡新詞,粗口代替詞,主要流行於香港高登討論區,並不普及。

此詞源於香港高登討論區,論壇管理員為防止網友粗言穢語,設立粗口filter,網友一旦輸入「仆街」、「仆X」,螢幕將顯示為「hihi」。結果「hihi」成為了高登人「仆街」粗口的代名詞。此詞曾被《蘋果日報》介紹[2]

誤寫[]

相關事件[]

在劇集及表演中的使用[]

「仆街」一詞曾經在劇集及表演中出現過多次[3]。當中2003年《黃子華棟篤笑之無炭用》的其中一節《尋找仆街的故事》(惡搞《尋找他鄉的故事》)成為經典的例子。[4]

而電影《龍咁威》其中一幕,鄭中基前後說出了多次「仆街」一詞。[5]

聽講最近有班仆街匿埋喺曲街推人出街,
呢班仆街點解專登匿埋喺曲街到推人出街呢?
曲街又點解會聚集埋咁多仆街推人出街呢?
究竟係曲街本身多仆街呀,
定係啲仆街多數係曲街到呢?
仆你個街,咁嘅新聞都有嘅!

在《老婆大人II》中其中一幕,鍾錠英(呂珊飾)仆在地上,然而何時富(許紹雄飾)說了一句「點解次次見到你都仆街嘅?」。[6]

《秋天的童話》內現「仆街」而被投訴[]

2007年1月,無綫電視重播周潤發和鍾楚紅主演的經典電影《秋天的童話》時,周潤發在片中說了不少粗口和粗俗字眼,其中包括「仆街」、「你老母」、「隊佢」及「躝癱」等。事後有市民投訴該片含有粗口,對兒童有不良影響,最後廣管局裁定投訴成立,向無綫作出勸喻,並要求無日後播放《秋天的童話》片時,把片中周潤發含粗口和粗俗字眼的對白刪去。但是2006年尾,無綫電視於深夜時段重播02年劇集《流金歲月》,在第44集內一幕講述林峯飾演的「丁善衡」在與駱應鈞飾演的二叔「丁榮通」展開槍戰時大叫:「你出黎呀仆街!」(你出來呀,仆街(混蛋)!)當年《流金歲月》劇在黃金時段播出,從未被指對白不雅,廣管局也從未要求無刪剪「仆街」,因而被指雙重標準。此事被傳媒報導,《蘋果日報》更以頭條報導此事,而此事亦被網民討論。[7]

2007年2月16日,廣管局主席馮華健昨日與傳媒會面時,力陳裁決無問題,並羅列市民來信數據,證明得到公眾廣泛支持。馮華健羅列該局作出《秋天的童話》及《鏗鏘集》「同志.戀人」的裁決後,所接獲的市民書面意見。支持廣管局《秋天》的裁決共有5宗,反對卻有18宗;但綜合對《秋天》及《鏗鏘集》的裁決的意見,支持廣管局的則有166宗,較反對的13宗多。[8]

電影業界對廣管局說法極感失望,批評該局「選擇性利用民意」,漠視大量反對裁決的輿論,實屬「偏聽」。影業界已計劃於下月舉辦《廣管局怎麼辦》研討會,並去信邀請馮華健出席,希望討論事件對創作自由的影響。廣管局主席馮華健昨日表示,廣管局現有不同的諮詢渠道,以確保其監管守則是準確表達市民意見,強調現今守則「不保守」、「不特別開放」及「不偏不倚」。[8]

專業人士回應[]

 • 藝人陶大宇:「廣管局好唔統一,收集好多意見,呢度聽,度聽,又模稜兩可,家電視有打PG(家長指引)字眼,但時段唔同講對白又唔同,夜晚8點幾同9點幾雙線劇標準唔同喎,演員拍戲時唔知套戲幾時出街。」[7]
 • 藝人林峯指「仆街」一詞是可以接受的粗言:「句對白係劇本有,當時我有問過導演,質疑呢個字眼講唔講得,導演話得,拍先啦,估唔到出街時真係用。呢個字眼當然唔係咁好,要睇劇本橋段,有時對白就住就住會影響場戲,我覺得呢個字眼問題唔大,係可以接受粗言,好難用到第二句代替喎。」[7]
 • 無綫外事部助理總監曾醒明:「我只係覺得佢處理手法倒退,唔能夠與時並進。我強烈要求保留原來對白,純粹係想保留片中人物神髓,唔係刻意賣弄粗言穢語。」[7]
 • 香港電影導演會會長陳嘉上:「簡直是天下間最大的荒謬,(廣管局)選擇性利用民意,至今仍作出如斯反智的回應,作為一個政府機構,墮落至此,無話可說!」[9]
 • 《秋天的童話》導演張婉婷:「廣管局好明顯偏聽,報章上最少有逾百的具名文章,反對廣管局裁決,但他們卻視而不見,只鋪陳一些『不知從何而來』的書面意見。廣管局跟港人距離太遠,亦無人監管。」[10]
 • 明光社總幹事蔡志森支持裁決:「支持廣管局的裁決,電影人認為不是粗口的說話,不代表家長認為無問題,電影的尺度跟電視不一樣,刪剪於電視上播放的電影粗言,不等同扼殺創作自由。」[11]

網民回應[]

 • 喝茶的貓:「再係咁發展下去,香港只會變成一個無任何自由的地方。」
 • petitequeen:「根本就係廣管局班人僵化……都唔諗「船頭尺」係個市井,唔通叫佢吟詩呀?」
 • 12Garfield:「見仁見智,做人不用太執。」
 • 唔打假波:「我諗香港電視台應該播育電視only。」
 • chormadsong:「有幾多西片冇shxt,fuxk之類說話,針對港產片吧。」[12]

立法會「仆街」事件[]

2009年3月27日,社會民主連線成員梁國雄立法會財委會特別財委會發言時,再以「仆街」反駁唐英年的投訴;之後梁國雄批評小班教學政策時,批評在場官員「自己不用要人用」(指官員不安排子女在港接受香港教學政策卻要港人接受),被官員指言辭冒犯。署理教育局長陳維安向財委會主席劉慧卿投訴梁國雄議員言辭冒犯,但並沒有說明何等用語冒犯或冒犯了誰。劉慧卿認為「仆街」屬冒犯性語言和「粗口」,禁止梁國雄使用,梁國雄則反辯「仆街」不屬粗言穢語,並批評香港政制及議會不民主更侮辱,其後自行離去。[13]

其後,社會民主連線成員陳偉業為解釋「仆街」而引述有關詞語,劉慧卿以「又講?」回應,再禁止其使用。但陳偉業認為引述不含針對冒犯,不滿裁決錯誤、獨裁,最終離場以示抗議。[14]

翌日,多份報章報導事件,但網民評價不一,有評論指粗俗字句不應在議事廳說出,但有另一些評論指這是抗爭手段之一。[15]

2009年4月1日,梁國雄立法會會議中使用「仆街」字眼,但立法會主席曾鈺成裁定「仆街」屬於「非議會語言」,除了社民連外,其餘立法會議員皆一致同意裁決。[16][17][18]

同日,次文化堂彭志銘於其網誌內,發表題為「一個沒仆街的香港──論患上語文恐懼症的傳媒」的文章,批評傳媒在事件中粗口俗語不分、自我審查嚴重、報道有欠客觀公允。[19]

2009年4月2日,社會民主連線成員黃毓民立法會會議中運用疑似「仆街」諧音責罵高官,以普通話「不該」(讀音近似粵語「仆街」)指責曾蔭權曾俊華與香港特區政府,並以英文「poor guy」(讀音近似粵語「仆街」)形容市民在金融海嘯下的慘況。他說道:「你們這一群高薪厚祿的庸官,你們真的很『不該』啊!你們對我們幹了『不該』的事,讓我們變成了『poor guy』(可憐的人)!曾蔭權,你『不該』!曾俊華,你『不該』!特區政府,你們都很『不該』!」[20][21]

「仆街少女」[]

主條目:仆街少女

在2011年4月,有兩名台灣少女以「Planking」(台灣網民以粵語粗口譯作「仆街」)的方式介紹景點,而在網絡上成名,而這種「仆街熱潮」亦瞬即傳入香港,引起不少網民熱議。

夏佳理在政府總部「仆街」事件[]

2011年5月23日,行政會議成員夏佳理一進入政府總部,疑因地面濕滑,滑倒在地上。有關片段在網上瘋傳[22][23],因而令不少網民嘲笑夏佳理在「仆街」,為因果報應,甚至戲稱他為「仆街理/仆街啦你」。

葉劉淑儀自爆「仆街」[]

2012年10月14日,葉劉淑儀在TVB互動新聞台的《講清講楚》節目中指出,捍衛政府立場不應是官員的工作,坦言民選議員捍衛具爭議性議題時,所面對的壓力比官員更大,「我在街上有人叫過我『仆街』,有的,有年輕人一見到我就叫我『仆街』」。[24][25][26]

葉劉淑儀在直播節目中自爆「仆街」的言論,引來不少網民嘩然。

仆街鏡頭[]

無綫電視的熱衷於製作「仆街鏡頭」,而且歷史相當久遠,幾乎每齣電視劇集都有幾個仆街鏡頭,但是仆街手法千篇一律,都是某個女人慢走兩三步便會扭腳,甚少真跌。

其他地方用意[]

台灣的用法一般是變成「被打死」、或者「被打趴在地上」狀態的形容詞。

新加坡馬來西亞,「仆街」(Pok Kai)是指公司或某人破產或倒閉的意思,並不視為髒話。

專用模板[]

如發現有關用戶或組織被公認為是一個「仆街」(人見人憎),請加入以下模板:
{{Rat}}

Rat 此人 ( 或組織 ) 已被網民定性為人人喊打的過街老鼠,已眾叛親離。支持者發帖前請三思而後行。

相關條目[]

註解

 1. 「仆」的讀音 - 粵語審音配詞字庫
 2. 網絡新詞 唔識hihi 886,蘋果副刊,2006-09-11
 3. 香港人網:仆街大全 --- 伴您成長的仆街
 4. YouTube影片:尋找仆街
 5. Vimeo:龍咁威2 鄭中基 曲街
 6. 香港討論區:《老婆大人Ⅱ》討論區(#860) - 點解見親你都仆街既???
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 相隔15年 仆街變禁忌 大宇斥廣管局趕絕蘋果日報,2007年2月10日
 8. 8.0 8.1 廣管局﹕《秋天》裁決合乎民意 影業界斥荒謬 轟選擇性利用民意明報,2007年2月17日
 9. 香港電影導演會會長陳嘉上﹕反智回應明報,2007年2月17日
 10. 《秋天的童話》導演張婉婷﹕明顯偏聽明報,2007年2月17日
 11. 明光社總幹事蔡志森﹕支持裁決明報,2007年2月17日
 12. 一網講盡:變成無自由的地方蘋果日報,2007年2月10日
 13. YouTube影片:香港立法會財委會特別財委會會議節錄一,2009年3月27日
 14. YouTube影片:香港立法會財委會特別財委會會議節錄二,2009年3月27日
 15. 香港討論區:社民連再爆粗 陳偉業被逐
 16. YouTube影片:香港立法會財政預萛案二讀辯論節錄一,2009年4月1日
 17. YouTube影片:香港立法會財政預萛案二讀辯論節錄二,2009年4月1日
 18. YouTube影片:香港立法會財政預萛案二讀辯論節錄三,2009年4月1日
 19. 一個沒仆街的香港──論患上語文恐懼症的傳媒
 20. YouTube影片:香港立法會財政預萛案二讀辯論節錄一,2009年4月2日
 21. YouTube影片:香港立法會財政預萛案二讀辯論節錄二,2009年4月2日
 22. YouTube影片:政府總部疑地滑夏佳理跌倒
 23. YouTube影片:夏佳理一入政府門口就仆街
 24. 明報:葉劉暗諷林鄭落淚保民望,2012年10月15日。
 25. YouTube影片:互動新聞台「講清講楚」(2012-10-14)-葉劉:我喺街呢,有人過叫我仆街咖
 26. 蘋果日報:葉劉直播爆粗 片段網上瘋傳,2012年10月15日。

外部連結[]

Advertisement